Alternate Text English Language
Alternate Text

دریل NC

Alternate Text

از آنجایی‌که سوراخ‌کاری برای ورق بدنه مخازن فشار بالا با ضخامت دیواره 80 میلی‌متر از طریق هوا برش مشکل می‌باشد، از دریل NC برای سوراخ‌کاری قطعات با قطر زیر 4 اینچ استفاده می‌شود. این دریل قابلیت حرکت در هر 3 جهت X ,Y,Z را دارد.