Alternate Text English Language
Alternate Text

حضور در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

Alternate Text

شرکت پولاد فرآیند بین الملل اروند با هدف گسترش روابط با دیگر شرکت‌های فعال در این زمینه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حضور خواهد داشت.

نمایندگان ما در سالن 7 نمایشگاه پاسخگوی بازدیدکنندگان و مدعوین خواهد بود.